Rechtsgebieden


 • Commercieel recht : o.a.
  • handelsrecht
  • vennootschapsrecht
  • contractenrecht (bvb. handelsagentuur, concessie, geheimhoudingsovereenkomsten, lastgeving, alleenverkoop)
  • overdracht handelsfonds
  • Incasso (minnelijke en gerechtelijke invorderingen van facturen)

 • Aansprakelijkheidsrecht : o.a.
  • contractueel
  • extra-contractueel
  • morele en lichamelijke schade

 • Bank en financiën o.a.
  • leningsovereenkomsten
  • hypotheken
  • consumentenkrediet


 • Aanneming o.a.
  • bouwrecht in het algemeen
  • geschillen tussen de verschillende partijen (bouwheer – architect - hoofdaannemer - onderaannemer)
  • expertises
  • verlenen bijstand bij vaststelling gebreken en fouten in de bouw

 • Transportrecht

 • Onroerende goederen
  • burenhinder
  • (handels)huurovereenkomsten
  • (appartements)mede-eigendom
  • koop/verkoop (compromis)

 • Verkeersrecht : o.a.
  • alcohol, vluchtmisdrijf, snelheidsovertreding
  • regresvorderingen
  • voertuigschade

 • Personen– en familierecht : o.a.
  • echtscheiding
  • omgangsrecht kinderen
  • onderhoudsgeld
  • erfenissen, schenkingen en testamenten

Tevens onderhoudt het kantoor een nauwe samenwerking met gespecialiseerde advocaten.

Advocaten Raes & Partners: Koningin Fabiolalaan 56 A • 9000 GENT • Tel.: 09/222.93.00 • Fax: 09/222.56.00