Links


Orde van Vlaamse Balies:

http://www.advocaat.be/

Kruispuntbank van ondernemingen:

 http://mineco.fgov.be/kbo.htm

Opzoeking rechtspersoon :

http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm

Wetgeving:

http://www.vlaamsparlement.be/

http://www.just.fgov.be/

http://www.belgielex.be/

Federale overheidsdienst Economie:

http://mineco.fgov.be/

Advocaten Raes & Partners: Koningin Fabiolalaan 56 A • 9000 GENT • Tel.: 09/222.93.00 • Fax: 09/222.56.00